Χρηματοδοτήσεις

Η εταιρεία διαθέτει ειδικευμένη ομάδα στεγαστικών δανείων και σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, αναλύει και παραθέτει όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης προτείνοντας και τεκμηριώνοντας την καταλληλότερη αναλόγως των κριτηρίων που θέτει ο ενδιαφερόμενος, προβάλλοντας τους καλύτερους όρους, είτε η χρηματοδότηση αφορά βελτίωση είτε μόχλευση.

Οι στεγαστικοί μας σύμβουλοι θα διαμορφώσουν μαζί σας το αίτημα, θα απευθυνθούν στα χρηματοδοτικά ιδρύματα και η υποστήριξή μας θα σας συνοδεύει μέχρι και την εκταμίευση του δανείου σας.

Η ARC έχει διακριθεί στον τομέα διαμεσολάβησης παροχής στεγαστικών δανείων πολλές φορές για τον βαθμό εγκρισιμότητας και εκταμιευσιμότητας των αιτημάτων που διαχειρίζεται.

Ζητήστε μια συνάντηση με εξειδικευμένο Σύμβουλο μας, στέλνοντας ένα e-mail στο [email protected], τηλεφωνώντας στο 210 7777377 ή συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας.